Priser

Individuelle undervisningsforløb:

Første undersøgelse (1-1½ time):         1200 kr.
En undervisningstime (60 min.):            1000 kr.
En undervisningslektion (30-45 min.):     700 kr.

Evaluering, undervisning og samtale
(1-1½ time) :                                       1000 kr.

Udarbejdelse af skriftlig redegørelse:   950 kr.


Udeblivelse eller afbud samme dag: 350 kr.


Modelfoto

Kurser:

En kursusdag på 6 timer med op til 24 deltagere:     15.000 kr.


En kursusdag på 3 timer med op til 24 deltagere:      7.500 kr.


Oplæg af ca. 1½ time på forældremøder og personalemøder:     4 .000 kr.


Andre forløb kan aftales.
Alle priser er eksklusiv moms, transport, transporttid og materialer.

Vikar.

En "vikardag" koster 300 kr. pr. time, eksklusiv moms.